Được tạo bởi thiên nhiên, được nuôi với sự tỉ mỉ và được chia sẻ với niềm tự hào

Thịt bò New Zealand nổi tiếng khắp thế giới về hương vị, kết cấu và chất lượng dinh dưỡng. Những đồng cỏ xanh tươi, khí hậu ôn hòa và di sản canh tác lâu đời đảm bảo cho chất lượng thịt bò được nuôi trên mảnh đất New Zealand. Phần lớn thịt bò ngon nhất của ANZCO được nuôi bằng cỏ, do đất nước có đồng cỏ rộng lớn và khí hậu thuận lợi – những yếu tố khiến họ trở nên khác biệt trên trường thế giới.

Thịt bò Anzco
Thịt bò Anzco
SHARE
QUAY VỀ