Bạch tuộc Úc cao cấp

Vùng biển lạnh giàu chất dinh dưỡng ngoài khơi bờ biển Tây Nam của bang Tây Úc là nơi loài bạch tuộc Tây Nam được đánh bắt tự nhiên. Bạch tuộc được cấp đông nhanh chóng để duy trì hương vị tươi ngon vượt trội và sẵn sàng để chế biến.

Octopus Sw
South West Octopus 1kg
SHARE
QUAY VỀ